Käyttöehdot

 

Verkkosivut avaamalla ja niitä käyttämällä ilmoitat suostuvasi seuraaviin käyttöehtoihin ja kaikkiin näillä sivuilla säädettyihin ja viitattuihin ehtoihin. Ellet suostu kaikkiin näihin ehtoihin, älä käytä näitä verkkosivuja.

 

MYQ-verkkosivulla voit hallinnoida MYQ:n QR-koodia. QR-koodi on Denso Wave Incorporated -yhtiön tavaramerkki. Nämä käyttöehdot koskevat MYQ-sivuston käyttöä ja suhteita sivustoon ja sen alasivustoihin, muun muassa sisältöä, sovelluksia ja tuotteiden tai palvelujen käyttäjiä (jäljempänä ”palvelu” tai ”sivusto”). Käyttöehdot sitovat sivuston omistajaa Nordinno OÜ -yhtiötä (jäljempänä ”Nordinno”) sekä sinua. Avaamalla tai käyttämällä tätä sivustoa jokainen luonnollinen tai oikeushenkilö (sinä, käyttäjä, yritys) hyväksyy sivuston käyttöehtojen sitovuuden.

 

MYQ-käyttäjätilin avaaminen

 

Kun kirjaudut sisään sivustolle ja luot palvelun käyttöä varten MYQ-tilin, olet vastuussa tilin turvallisuudesta ja ymmärrät, että kirjautumistietojen tulee olla turvallisia. Olet täydessä vastuussa kaikista toimista, jotka tapahtuvat tililläsi, ja kaikista muista tiliisi tai palveluihin liittyvistä seikoista. Et saa kuvailla tai asettaa hakusanoja, jotka ovat harhaanjohtavia tai laittomia, muun muassa käydä kauppaa palvelun nimissä ja vahingoittaa muiden henkilöiden mainetta. Nordinno voi muuttaa tai poistaa kuvailun tai hakusanan, jota se pitää sopimattomana, joka on laiton tai johon liittyy Nordinnon vastuu. Sinun tulee viipymättä ilmoittaa Nordinnolle, jos tilisi turvallisuutta on rikottu tai tiliä on väärinkäytetty muulla tavalla. Nordinno ei vastaa mistään toiminnastasi tai toimimatta jättämisestäsi eikä niiden seurauksista.

 

Vastuu julkaistusta sisällöstä

 

Ymmärrät, että kaikki tiedot, tekstit, ohjelmat, musiikkiteokset, äänet, valokuvat, graafiset teokset, videot, viestit, koodit tai muut materiaalit (jäljempänä ”sisältö”), joko julkiset tai yksityiset, ovat sen henkilön vastuulla, jolta sisältö on peräisin. Se tarkoittaa, että olet täydessä vastuussa koko sisällöstä, jota lataat palvelimelle, postitat tai välität MYQ-palvelun kautta. Emme tarkasta MYQ-palvelun kautta julkaistua sisältöä, joten emme takaa sinulle sisällön tarkkuutta, kokonaisvaltaisuutta tai laatua. Sinä tai kolmannet henkilöt voitte tarjota linkkejä muihin verkkosivuihin ja resursseihin. Niihin verkkosivuihin ja resursseihin emme pysty vaikuttamaan, joten tunnustat ja suostut siihen, ettemme vastaa ulkopuolisten verkkosivujen ja resurssien saatavuudesta.

 

Tilin sulkeminen

 

Voit sulkea käyttäjätilisi milloin tahansa MYQ:n verkkosivuilla. Sulkemishakemuksen jälkeen tilisi lakkautetaan. Nordinno voi estää pääsysi koko MYQ-sivustoon tai osaan siitä, jos olet rikkonut olennaisesti tätä sopimusta etkä korjaa rikkomustasi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Nordinnon asianmukaisen viestin saamisesta. Nordinno voi estää pääsyn sivustolle heti (MYQ-palvelun yleisen sulkemisen osana).

 

Vastuuvapaus

 

Sivusto tarjotaan sinulle sellaisenaan. Nordinno ei takaa, että palvelu täyttää vaatimuksesi, että palvelu on katkeamaton, oikea-aikainen, turvallinen ja virheetön, että tulokset ovat tarkkoja ja luotettavia, että kaikkien tuotteiden, palvelujen, tietojen ja muun aineiston laatu täyttää odotuksesi tai että ohjelmiston virheet korjataan. Nordinno ja Nordinnon tuotteiden ja palvelujen toimittajat ja lisensoijat luopuvat täten kaikista suorista ja epäsuorista takuista. Muista, että käytät palveluja sivuston kautta oman harkintasi mukaan ja omalla vastuullasi.

 

Vastuun rajoittaminen

 

Nordinno ja toimittajat tai lisensoijat eivät ole vastuussa tämän sopimuksen tai minkä tahansa muun sopimuksen nojalla huolimattomuudesta, tiukan vastuun tai muiden juridisten seikkojen vuoksi tai erityisten, satunnaisten tai kausaalisten vahinkojen, kulujen, hankintatuotteiden tai korvaavien tuotteiden tai palvelujen katkeamisen, käytön, katoamisen tai sellaisten rahamäärien osalta, jotka ylittävät niiden tuotteiden arvon, joista olet maksanut Nordinnolle kahdentoista (12) viimeisen kuukauden kuluessa ennen kanteen nostamista.

 

Ymmärrät ja hyväksyt sen, ettei Nordinno ole vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai varoituksena tuomituista vahingonkorvauksista, muun muassa korvauksesta, joka koskee saamatta jäänyttä liikevoittoa, yritysarvoa, tietoja tai muuta aineetonta ja aineellista vahinkoa, joka johtuu palvelun käytöstä tai palvelun käytön mahdottomuudesta, luvattomasta pääsystä tai muutoksista kirjauksiin tai tietoihin ja ilmoituksiin, kolmansista henkilöistä tai mistä tahansa muista palveluun liittyvistä seikoista. Nordinno ei vastaa mistään häiriöistä tai myöhästymisestä johtuvista asioista.

 

Muutosoikeus

 

Nordinnolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tai muita määräyksiä tai ohjeita milloin tahansa. Käyttämällä palvelua ja verkkosivuja suostut niihin tehtyihin muutoksiin. Näitä käyttöehtoja voidaan muuttaa vain Nordinnon valtuutetun edustajan kirjallisella luvalla.

 

Vahingonkorvaus

 

Suostut korvaamaan Nordinnolle, sen alihankkijoille ja lisensoijille ja niiden johtajille, työntekijöille ja edustajille kaikki saatavat ja kulut, muun muassa asianajokustannukset, jotka olet aiheuttanut käyttämällä verkkosivuja väärin ja rikkomalla tämän sopimuksen ehtoja. Tämä sopimus on ainoa sopimus Nordinnon ja sinun välillä. Sopimusta voivat muuttaa vain Nordinnon valtuutetut edustajat kirjallisesti ja lataamalla verkkosivuille päivitetyt käyttöehdot.

 

Tietosuoja

 

Nordinno pitää salassa kaikki tiedot, joita ei katsota julkisiksi, muun muassa tiedot, jotka on saatu rekisteröitymisen yhteydessä ja sähköpostitse. Nordinno ei luovuta mitään sellaista tietoa kolmansille henkilöille, paitsi jos sallit sen luovuttamisen, jos kyseinen tieto on jo julkinen tai jos sen luovuttaminen on tarpeen lakisääteisesti tai Nordinnon etujen valvomiseksi.

 

Soveltuva laki

 

Näitä käyttöehtoja noudatetaan ja tulkitaan Viron lain mukaan. Hyväksyt sen, että Viron oikeuslaitos on yksinomaisen pätevä minkä tahansa näistä käyttöehdoista tai verkkosivuista aiheutuvan tai niihin liittyvän saatavan tai kanteen tapauksessa.

 

Jos sinulla on kysyttävää Nordinnon periaatteista ja ehdoista, lähetä sähköpostia osoitteeseen myq@nordinno.com.

 

Näitä käyttöehtoja on viimeksi muutettu ja päivitetty 25.8.2013.